Elektroenergetické datové centrum, a. s., (EDC) je nová společnost, která vznikla podle energetického zákona s cílem umožnit efektivní transformaci tuzemské energetiky. Zajišťovat bude sběr dat v energetice, jejich standardizaci a sdílení. Její fungování je podmínkou pro rozvoj komunitní energetiky. V EDC se budou soustřeďovat veškeré informace o výrobě a spotřebě elektřiny na úrovni domácností i velkých firem, o tocích elektřiny či jejím sdílení.

Dekarbonizace, elektromobilita, obnovitelné zdroje energie a sdílená energetika kladou značné nároky na elektroenergetickou soustavu. V nové moderní energetice budou centrální zdroje z podstatné části nahrazeny velkým množstvím malých zdrojů v řádech desítek až stovek tisíců. Elektřina bude přenášena obousměrně, někdy bude konečný zákazník elektřinu odebírat, a někdy ji bude naopak dodávat. Tato změna si vyžádá vysokou míru digitalizace celého sektoru, kdy bude zapotřebí vyměňovat, zpracovávat, třídit, ukládat a zpřístupňovat ohromné množství dat. A právě tyto úkoly budou hlavní činnosti EDC. Umožní tak přechod k moderní decentralizované elektroenergetice, „odemkne“ funkce aktivního zákazníka a podpoří rozvoj efektivní komunitní energetiky.

„Pokud by EDC nevzniklo, musely by se vybudovat systémy výměny dat u každého z provozovatelů sítí a agregátorů a celkové náklady by byly výrazně vyšší.“


Akcie EDC vlastní rovným dílem provozovatel přenosové soustavy ČEPS a provozovatelé regionálních distribučních sítí ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce.


Petr Kusý, předseda představenstva
Richard Kabele, místopředseda představenstva
Jan Vaněček, člen představenstva
David Pišťák, člen představenstva


Aktuálně v EDC vzniká IT systém nutný k přijímání, vyhodnocování a odesílání velkých objemů dat v řádu desítek minut. Tento systém bude základem fungování EDC.

Od léta 2024 bude funkční tzv. dočasné řešení EDC.
V této etapě bude EDC poskytovat vyhodnocování sdílení elektřiny v rámci komunitního sdílení, resp. sdílení mezi aktivními zákazníky. Mezi základní služby EDC v této fázi bude patřit:
registrace účastníků trhu v systému EDC pro nastavení výměny a získávání dat o sdílení elektřiny,
přijímání dat naměřených z průběhového měření od provozovatelů distribučních soustav,
vyhodnocování sdílení elektřiny ze získaných dat na denní bázi,
poskytování dat z vyhodnocení sdílení elektřiny OTE.

Od léta 2026 bude v provozu tzv. finální řešení EDC.
V této etapě rozšíří EDC své služby podle novely energetického zákona LEX OZE III o řízení dat pro účely zajištění akumulace, flexibility nebo agregace.

AKUMULACE

FLEXIBILITA

AGREGACE


Sdílení elektřiny

Předpokládaný termín spuštění
je 1.8.2024.

Jednotlivé materiály slouží jako prvotní seznámení budoucích zájemců o sdílení s postupy a metodikou a budou průběžně doplňovány.